M1 1

Match the irregular verbs to their forms in the past tense

ith (eat)
tabhair (give)
tar (come)
abair (say)
feic (see)
clois (hear)
faigh (find/get)
déan (do/make)
bí (be)
beir (catch etc)
téigh (go)
an ndearna? rinne, ní dhearna
an ndeachaigh? chuaigh, ní dheachaigh
ar tháinig? tháinig, níor tháinig
ar ith? d'ith, níor ith
ar rug? rug, níor rug
ar thug? thug, níor thug
an bhfuair? fuair, ní bhfuair
ar chuala? chuala, níor chuala
an bhfaca? chonaic, ní fhaca
an ndúirt? dúirt, ní dúirt
an raibh? bhí, ní raibh

Leave a Reply