M1 1

 
Match the irregular verbs to their forms in the past tense

ith (eat)
abair (say)
déan (do/make)
faigh (find/get)
bí (be)
clois (hear)
beir (catch etc)
tabhair (give)
feic (see)
tar (come)
téigh (go)
an bhfaca? chonaic, ní fhaca
ar rug? rug, níor rug
ar ith? d'ith, níor ith
an ndeachaigh? chuaigh, ní dheachaigh
an ndearna? rinne, ní dhearna
ar chuala? chuala, níor chuala
an ndúirt? dúirt, ní dúirt
an raibh? bhí, ní raibh
ar tháinig? tháinig, níor tháinig
ar thug? thug, níor thug
an bhfuair? fuair, ní bhfuair

Leave a Reply