Nouns 14

Complete the sentences to put the nouns in the dative case.

1. Bhain mé an-sult as an sin.
(I really enjoyed that conversation.)

2. Chuamar chuig an Dé Domhnaigh.
(We went to the festival on Sunday.)

3. Ar chuala tú faoin ? D'éirigh sé tinn as a bhia féin!
(Did you hear about the cook? He got sick from his own food!)

4. Léigh mé tríd an go cúramach.
(I read through the message carefully.)

5. D'ith siad glasraí leis an .
(They ate vegetables with the mash.)

6. Ní raibh mé riamh sa teach tábhairne ag an .
(I was never in the pub at the corner.)

7. Tháinig sí ar ais ón le bronntanais do chách.
(She came back from the place with gifts for everyone.)

Leave a Reply