Nouns 18

ARTICLES: In the following sentences, fill in the correct form, an or na.

1. Is breá liom hata mná sin.
(I love that woman's hat.)

2. An cuimhin leat ainm óstáin?
(Do you remember the name of the hotel?)

3. Tá an leabharlann os comhair tsiopa éadaí.
(The library is opposite the clothes shop.)

4. Rachaidh mé díreach abhaile tar éis hoibre.
(I'll go straight home after work.)

5. An bhféadfainn labhairt le húinéir tí, le do thoil?
(Could I speak to the owner of the house, please?)

Leave a Reply