S1 1

 
Match these phrases to their meanings in English.

Cuir suas (Chuir mé suas an puball gan stró)
Cuir le (Chuir tú an iomarca salainn leis an anraith)
Cuir isteach ar (Ba mhaith liom cur isteach ar an bpost sin)
Cuir as do (Cad é atá ag cur as duit?)
Cuir faoi (Tá siad ag cur fúthu sa Mhuileann gCearr)
Cuir isteach ar (Tá súil agam nach bhfuilimid ag cur isteach ort)
Cuir siar (Caithfimid an cruinniú a chur siar go dtí an Déardaoin)
add to
erect
annoy/bother
apply for
postpone
settle/live
annoy/bother

Leave a Reply