S1 1

Match these phrases to their meanings in English.

Cuir le (Chuir tú an iomarca salainn leis an anraith)
Cuir isteach ar (Ba mhaith liom cur isteach ar an bpost sin)
Cuir isteach ar (Tá súil agam nach bhfuilimid ag cur isteach ort)
Cuir siar (Caithfimid an cruinniú a chur siar go dtí an Déardaoin)
Cuir suas (Chuir mé suas an puball gan stró)
Cuir as do (Cad é atá ag cur as duit?)
Cuir faoi (Tá siad ag cur fúthu sa Mhuileann gCearr)
postpone
annoy/bother
erect
apply for
annoy/bother
add to
settle/live

Leave a Reply