Siúlach Scéalach 1 c

Léigh Cathal scéalta Éireannacha roimh scéalta ó thíortha eile.

Bhí Cathal ábalta dul chuig áiteanna ó na seanscéalta Éireannacha.

Tá cúig shraith de scéalta ann i miotaseolaíocht na hÉireann.

Thaitin deireadh scéal Oisín go mór le Cathal.

Match the characters on the right to the story cycles on the left

an Rúraíocht
an Fhiannaíocht
na Scéalta Miotaseolaíochta
Scéalta na Ríthe
Niall Naoighiallach, Suibhne, Brian Bóramha
Tuatha Dé Danann, Fir Bolg, Clann Lir
Cú Chulainn, Conchúr mac Neasa, Deirdre
Fionn mac Cumhail, Oisín, Deirdre agus Gráinne

Leave a Reply