Siúlach Scéalach 1 c

Léigh Cathal scéalta Éireannacha roimh scéalta ó thíortha eile.

Bhí Cathal ábalta dul chuig áiteanna ó na seanscéalta Éireannacha.

Tá cúig shraith de scéalta ann i miotaseolaíocht na hÉireann.

Thaitin deireadh scéal Oisín go mór le Cathal.

Match the characters on the right to the story cycles on the left

na Scéalta Miotaseolaíochta
an Fhiannaíocht
an Rúraíocht
Scéalta na Ríthe
Tuatha Dé Danann, Fir Bolg, Clann Lir
Niall Naoighiallach, Suibhne, Brian Bóramha
Cú Chulainn, Conchúr mac Neasa, Deirdre
Fionn mac Cumhail, Oisín, Deirdre agus Gráinne

Leave a Reply