Siúlach Scéalach 1 d

Match the characters on the right to the story cycles on the left

na Scéalta Miotaseolaíochta
an Fhiannaíocht
an Rúraíocht
Scéalta na Ríthe
Tuatha Dé Danann, Fir Bolg, Clann Lir
Cú Chulainn, Conchúr mac Neasa, Deirdre
Niall Naoighiallach, Suibhne, Brian Bóramha
Fionn mac Cumhail, Oisín, Deirdre agus Gráinne

Leave a Reply