Siúlach Scéalach 1 d

Match the characters on the right to the story cycles on the left

an Fhiannaíocht
an Rúraíocht
Scéalta na Ríthe
na Scéalta Miotaseolaíochta
Niall Naoighiallach, Suibhne, Brian Bóramha
Fionn mac Cumhail, Oisín, Deirdre agus Gráinne
Cú Chulainn, Conchúr mac Neasa, Deirdre
Tuatha Dé Danann, Fir Bolg, Clann Lir

Leave a Reply