Siúlach Scéalach 1 d

 
Match the characters on the right to the story cycles on the left

an Rúraíocht
an Fhiannaíocht
Scéalta na Ríthe
na Scéalta Miotaseolaíochta
Tuatha Dé Danann, Fir Bolg, Clann Lir
Cú Chulainn, Conchúr mac Neasa, Deirdre
Fionn mac Cumhail, Oisín, Deirdre agus Gráinne
Niall Naoighiallach, Suibhne, Brian Bóramha

Leave a Reply