Siúlach Scéalach 1 o

Match the past tense verbs to their roots on the right

dúirt
shroich
thóg
chuaigh
ní dhearna
bhí/nach raibh
tháinig
thuig
thosaigh
chuir
d'éalaigh
níor ghlac
abair (say)
glac (take/accept)
éalaigh (escape)
tar (come)
téigh (go)
cuir (put)
tosaigh (start)
déan (do/make)
tóg (take)
tuig (understand)
bí (be)
sroich (reach)

Leave a Reply