Siúlach Scéalach 4 m

Complete the sentences with the conditional mood form of the verbs in brackets.

1. Dá liom, ní in aois. (tar, téigh)

2. i d’ógfhear dathúil go deo. (bí)

3. Ní an rua as do ghruaig álainn. (imigh)

4. do lámh chomh láidir is a bhí riamh. (fan)

5.  inár gcónaí le chéile i dTír na Meala. (bí)

Leave a Reply