Siúlach Scéalach 4 o

Is __________ liom bualadh leat ag a sé a chlog. (I can meet you at six o'clock.)

__________ teach a cheannach dá mbuafainn an crannchur. (I could buy a house if I won the lottery.)

Tá __________ ag baint leis an tionscadal. (The project has possibilities.)

An __________ an fhuinneog a oscailt? (Could you open the window?)

Leave a Reply