Siúlach Scéalach 5 h

Match the comparative adjectives to their meanings

níos fearr
níos casta
níos tarraingtí
níos suimiúla
níos mó
bigger, more
better
more interesting
more complicated
more attractive

Leave a Reply