Siúlach Scéalach 5 x

Choose the best word from the list above to complete each sentence. The word doesn't need to change at all, but don't forget the síneadh fada!

1. Tá coitianta ar líne, ar an drochuair. (Cyberbullying is common online, unfortunately.)

2. Chuir mé ar na húsáideoirí a bhí ag . (I blocked the users who were trolling.)

3. Feicim a lán fógraí mar gheall ar an . (I see a lot of ads because of the algorithm.)

4. Úsáidim an t-am ar fad agus anois tá mo shuíomh ag . (I use a hashtag all the time and now my site is trending.)

5. Scrios mé mo chuntas nuair a rinneadh air le déanaí. (I deleted my account when it was hacked recently.)

6. Bhí mé ag iarraidh ghreannmhar a fheiceáil ach ar deireadh bhí mé ag . (I wanted to see a funny meme but in the end I was doomscrolling.)

7. Cuireann isteach go mór orm. (Clickbait really annoys me.)

Leave a Reply