silachscalach6d

Choose a word from the conversation above to complete this summary.

Fiafraíonn Conchúr de Sheán ar mhaith leis dul go dtí an agus molann sé faoi leith i gContae Chiarraí. Tá siad sásta costais taistil agus a roinnt eatarthu agus socraíonn siad ar dhul i mí an .

Leave a Reply