silachscalach6j

Which class would suit each of the following people?

"Is breá liom ceol"
"Tá scileanna ealaíne agam"
"Tá suim agam sa stair"
"Tá an-dúil agam sa litríocht"
"Ba mhaith liom bheith i m'aistritheoir"
"Is fearr liom bheith amuigh faoin aer"
cruinneas sa Ghaeilge
péintéireacht
amhránaíocht ar an sean-nós
siúl sléibhe
filíocht na Gaeilge
seandálaíocht

Leave a Reply