silachscalach6m

Match these phrases to their definitions on the right

géarchéim tithíochta
easpa seirbhísí
bánú tuaithe
uaigneas
clúdach leathanbhanda
dífhostaíocht
níl dochtúir ná scoil sa cheantar
imíonn daoine go dtí an chathair
tá sé deacair teach a fháil
níl go leor post ar fáil
nasc maith idirlín
níl cairde ná caidrimh ag duine

Leave a Reply