silachscalach6r

Complete the sentences with words from this module.

1. Cén nach rachaimis ag campáil i Iúil? (Why don't we go camping in July?)

2. Rinne sí deireadh seachtaine agus anois tá Gaeilge ar a aici. (She did an immersive weekend and now she is fluent in Irish.)

3. Bhí mé ag ar dtús ach d'éirigh níos fearr liom tar éis dom a dhéanamh. (I was struggling at first but got on better after practising.)

4. Cuireann an tuaithe orm. (Rural depopulation makes me despair.)

Leave a Reply