Siúlach Scéalach 1 s

 
Match the verb roots to their past tense forms

abair
faigh
feic
téigh
déan
an bhfuair/fuair/ní bhfuair
an ndeachaigh/chuaigh/ní dheachaigh
an ndúirt/dúirt/ní dúirt
an bhfaca/chonaic/ní fhaca
an raibh/bhí/ní raibh
an ndearna/rinne/ní dhearna

Leave a Reply