Siúlach Scéalach 1 s

Match the verb roots to their past tense forms

déan
feic
téigh
faigh
abair
an ndúirt/dúirt/ní dúirt
an bhfuair/fuair/ní bhfuair
an ndearna/rinne/ní dhearna
an ndeachaigh/chuaigh/ní dheachaigh
an raibh/bhí/ní raibh
an bhfaca/chonaic/ní fhaca

Leave a Reply