Siúlach Scéalach 1 t

Complete the sentences with the forms of the irregular verbs above

1. mé cárta agus bláthanna do mo mhamaí ar a breithlá.
(I gave my mum a card and flowers on her birthday.)

2. sí chuig an mbanc ar maidin?
(Did she go to the bank this morning?)

3. siad na brioscaí go léir.
(They didn't eat all the biscuits.)

4. tú an scannán sin roimhe, nach bhfaca?
(You saw that film before, didn't you?)

5. an cúl báire ar an liathróid go héasca.
(The goalkeeper caught the ball easily.)

6. sé aon dochar don charr.
(He didn't do any damage to the car.)

7. do thuismitheoirí abhaile go fóill?
(Did your parents come home yet?)

8. mo phas in éag an mhí seo caite.
(My passport expired last month.)

9. siad na cúnna ag tafann.
(They didn't hear the hounds barking.)

10. Cad a tú leis an mbean sa choill?
(What did you say to the woman in the wood?)

Leave a Reply