Siúlach Scéalach 4 e

Match the phrases to their meanings

Bhí mé i mo staic
Chuaigh sé i bhfeidhm orm
Fágadh fan focal mé
Bhain sé geit asam
I was frozen to the spot
It affected me
I was speechless
It startled me

Leave a Reply