Siúlach Scéalach 4 e

 
Match the phrases to their meanings

Bhain sé geit asam
Chuaigh sé i bhfeidhm orm
Fágadh fan focal mé
Bhí mé i mo staic
I was frozen
It startled me
I was speechless
It affected me

Leave a Reply