Siúlach Scéalach 4 f

 
Match these phrases to their meanings

neart bia agus dí
giota beag eagla
ar mhullach a chinn
gruaig óir
só an tsaoil
ag aithris filíochta
in ainneoin a athar
tír mo dhúchais
focail na mná
ar thuras seilge
ar bhruach an locha
ar láthair an chatha
on the field of battle
the woman's words
plenty of food and drink
hair of gold
my native land
a little fear
reciting poetry
on a hunting trip
on top of his head
on the bank of the lake
life's luxury
despite his father

Leave a Reply