Siúlach Scéalach 4 f

Match these phrases to their meanings

ar láthair an chatha
ar thuras seilge
só an tsaoil
in ainneoin a athar
ar bhruach an locha
focail na mná
tír mo dhúchais
gruaig óir
neart bia agus dí
ag aithris filíochta
giota beag eagla
ar mhullach a chinn
on a hunting trip
the woman's words
life's luxury
plenty of food and drink
on top of his head
hair of gold
a little fear
reciting poetry
my native land
on the bank of the lake
despite his father
on the field of battle

Leave a Reply