Siúlach Scéalach 4 f

Match these phrases to their meanings

ar láthair an chatha
ar bhruach an locha
focail na mná
ar mhullach a chinn
ag aithris filíochta
só an tsaoil
giota beag eagla
tír mo dhúchais
in ainneoin a athar
gruaig óir
ar thuras seilge
neart bia agus dí
on a hunting trip
despite his father
a little fear
on the field of battle
life's luxury
hair of gold
my native land
on top of his head
reciting poetry
plenty of food and drink
on the bank of the lake
the woman's words

Leave a Reply