Siúlach Scéalach 5 e

Match the phrases from the interview to their meaning

maidir le húsáid an idirlín
i dtaobh scileanna sóisialta
a mbaineann le síceolaíocht
ó thaobh forbartha de
más duine fásta atá i gceist
faoi bhaile amháin
relating to social skills
which relates to psychology
about one town
concerning use of the internet
if an adult is concerned
with regards to development

Leave a Reply