Siúlach Scéalach 5 e

Match the phrases from the interview to their meaning

a mbaineann le síceolaíocht
faoi bhaile amháin
ó thaobh forbartha de
i dtaobh scileanna sóisialta
más duine fásta atá i gceist
maidir le húsáid an idirlín
concerning use of the internet
if an adult is concerned
about one town
relating to social skills
which relates to psychology
with regards to development

Leave a Reply