Siúlach Scéalach 5 e

 
Match the phrases from the interview to their meaning

maidir le húsáid an idirlín
a mbaineann le síceolaíocht
ó thaobh forbartha de
faoi bhaile amháin
i dtaobh scileanna sóisialta
más duine fásta atá i gceist
about one town
if an adult is concerned
concerning use of the internet
relating to social skills
with regards to development
which relates to psychology

Leave a Reply