Siúlach Scéalach 5 f

Match these words to their meanings

seirbhís sruthaithe
clár
fógraíocht
eagrán / eipeasóid
seó
sraith
sruthú
eipeasóideach
caighdeáin léiriúcháin
ceannléiritheoir
advertising
show
episodic
showrunner
series
streaming service
episode
streaming
production values
programme

Leave a Reply