silachscalach6f

Complete the sentences with the correct word from the list above.

1. Tá ar mo chuid Fraincise mar níor labhair mé tamall fada í. (My French is rusty because I haven't spoken it for a long time.)

2. Is  é mo bhuachaill: tá cúig theanga aige. (My boyfriend is a polyglot: he speaks five languages.)

3. Bím neirbhíseach go ndéanfaidh mé  agus mé ag caint. (I get nervous that I'll make a mistake when I'm talking.)

4. D'fhás sí aníos i Meicsiceo agus tá Spáinnis ar a  aici. (She grew up in Mexico and she speaks fluent Spanish.)

5. Chabhraigh an deireadh seachtaine  go mór le mo chuid Gaeilge. (The immersive weekend really helped my Irish.)

6. Ní mé - d'fhoghlaim mé mo chuid Gaeilge ar scoil. (I'm not a native speaker - I learnt my Irish at school.)

7. Tá na Gaeilge dúshlánach, ach ar a laghad tá rialacha soiléire ann. (Irish grammar is challenging, but at least there are clear rules.)

8. Tá cúpla focal Gearmáinise agam ach tá Iodáilis agam. (I have a few words of German but I speak fluent Italian.)

9. Tá sé ríthábhachtach a dhéanamh ar bhonn rialta. (It is very important to practise on a regular basis.)

Leave a Reply