silachscalach6g

Bhí Conchúr sásta tasc a chur i gcrích (Conchúr was happy to complete a task)

Casadh a lán daoine nua ar Chonchúr (Conchúr met a lot of new people)

Shocraigh Conchúr ar fhilleadh ar an nGaeltacht (Conchúr decided to return to the Gaeltacht)

Chonaic Conchúr an fharraige agus é amuigh ar thuras (Conchúr saw the sea while out on a trip)

Mhothaigh Conchúr go raibh dul chun cinn déanta aige (Conchúr felt he had made progress)

Leave a Reply