verbquiz

Complete the sentences with the correct word from the list above.1. mé de cá raibh a mhadra.
(I asked him where his dog was.)

2. Ba mhaith léi carr nua a
(She'd like to buy a new car.)


3. deifir, a pháistí! Táimid déanach!
(Hurry up, children! We're late!)


4. Bhí siad ag peile ó dhubh go dubh!
(They were playing football from morning to night!)


5. Go biseach ort gan mhoill.
(Get well soon.)


6. An gar dom?
(Would you do me a favour?)


7. Ní le ceol clasaiceach nuair a bhí mé óg.
(I didn't use to listen to classical music when I was young.)


8. éadaí éadroma sa samhradh.
(I wear light clothes in summer.)


9. mé an teach roimh a seacht a chlog.
(I'll leave the house before seven o'clock.)

Irregular verbs can change a lot! Match the forms on the left with the correct verb.

rugadh (past autonomous)
rá (verbal noun)
thiocfainn (conditional)
chuala (past)
d’íosfainn (conditional)
gheobhainn (conditional)
an ndearna? (past)
chonacthas (past autonomous)
dul (verbal noun)
tugaigí (imperative)
bhíodh (past habitual)
feic
tabhair
ith
abair
clois
tar
faigh
déan
beir
téigh
1. Cad a ______ dá mbeadh milliún euro agat? (What would you do if you had a million euros?)

2. ______ mé abhaile roimh a seacht a chlog (I went home before seven o'clock)

3. ______ tuirse uirthi gach tráthnóna tar éis na scoile (She is tired every afternoon after school)

4. Ba mhaith liom ______ leis an gceirnín nua de chuid Beyonce (I'd like to listen to the new Beyonce record)

5. Tá a lán oibre le ______ déanamh agam inniu (I have a lot of work to do today)

6. ______ sí bláthanna ar a breithlá (She got flowers on her birthday)

7. Cá ______ tú ar saoire i mbliana? (Where will you go on holidays this year?)

8. Bhí do dheirfiúr ag ______ an phianó (Your sister was playing the piano)

9. ______ ag siúl sna sléibhte sin (I used to go walking in those mountains)

10. ______ ciúin, a pháistí! (Be quiet, children!)

Leave a Reply